Navigation

Navigationshjälpmedel - från sextant till ekolod

Sextant är ett mycket gammalt navigationshjälpmedel som faktiskt kan spåras ända tillbaka till 1200-talet då arabiska sjömän tog instrumentets föregångare till Europa. Instrumentet kan bäst beskrivas som en vinkelmätare likt den gradskiva man till exempel använder när man lär sig om geometri i skolan. Den stora skillnaden är att sextanten är betydligt känsligare för att kunna erbjuda navigation genom att bestämma vinkeln till olika himlakroppar från båtens position sett. Sjökort, alltså en karta som används till sjöss, har alltid varit ett ovärderligt hjälpmedel tillsammans med sextanter.

Modern navigation till sjöss

Ett traditionellt sjökort var, i likhet med äldre tiders kartor, ett fysiskt föremål av papper som du vecklade ut. Tillsammans med kikare kunde, och kan, ett sjökort användas för att upptäcka faror till sjöss, som till exempel grynnor, alltså särskilt grunda passager där båten kan riskera att gå på grund. Idag är korten oftast digitala, men också ersatta i allt större utsträckning av moderna ekolod. Tillsammans med båtvård och flytvästar är lod något som bör finnas ombord varje gång du ger dig ut till sjöss.

Satsa på modern navigation

Med några av våra moderna navigationshjälpmedel till båt så kan du ta dig fram till sjöss med betydligt större exakthet än en sjöfarare från 1200-talet. Du hittar varken gamla sjökort eller antika sextanter här, men väl en ny kompass för att med perfekt navigation kunna ta dig fram i helt okända vatten. Våra ekolod låter dig upptäcka långt mer än vara faror för båtens skrov långt innan du riskerar att köra in i dem - de fungerar också som ett utmärkt hjälpmedel för dig som gärna fiskar från båten. Marknadens bästa hjälpmedel för att navigera till riktigt bra priser.